Menu

Yêu thích sự khác biệt nhưng Aaron không định nghĩa bản thân từ những điều ấy. Cô mong muốn những sự khác biệt nên được đón nhận một cách bình đẳng, để đích đến cuối cùng là mỗi người đều hạnh phúc với nét riêng của mình.
Trang 1 trong 40