Menu

Một số quốc gia châu Phi, trong đó có Rwanda và Ghana, gần đây đã cấm việc sử dụng các sản phẩm tẩy trắng da vì chúng vô cùng nguy hiểm.

Giáng sinh không chỉ gắn liền với hình ảnh chiếc ủng đỏ gói ghém đầy quà, cây thông trang hoàng lấp lánh, Giáng sinh còn là khoảnh khoắc tụ về của tình thân, của lòng lành gieo đi mà chẳng cần kiếm tìm nhận lại.
Trang 1 trong 40