Menu

Thượng viện Pháp đầu tháng Tám đã thông qua dự luật chống quấy rối nơi công cộng, cấm hành vi huýt sáo trêu chọc hoặc câu từ dâm ô xúc phạm phụ nữ trên đường phố.

Trong 365 ngày, một số người đặt mục tiêu giảm cân, một số khác muốn tìm công việc ổn định hoặc ngôi nhà mới, riêng người phụ nữ từ Úc quyết định cô cần “tuyển chồng”.
Trang 4 trong 25