Menu

Với các em nhỏ, bốn mùa bất kể mùa xuân, hạ, thu, đông đều là thiên đường giải trí tuyệt vời.

Bộ Tài chính Singapore ngày 28/7 cho biết, khoảng 1,6 triệu người dân thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được hỗ trợ tổng cộng 732 triệu USD theo chương trình hỗ trợ thường niên (GSTV).
Trang 2 trong 22