Menu

Dù đã nhận thấy sự khác biệt quá lớn giữa mình và Diana, Thái tử Charles từng vô cùng khổ tâm, không thể hủy hôn bởi lo sợ điều đó sẽ gây biến động quá lớn đến hoàng gia.
Trang 9 trong 974