Menu

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, rất nhiều người dân New York cùng du khách đã đổ về Quảng trường Thời đại để chứng kiến thời khắc chuyển giao sang năm mới 2019 trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng.

Thế giới đang đếm ngược thời gian đón giao thừa và bước sang năm 2019, một năm mà nhiều nước lấy tinh thần hòa giải làm điểm nhấn, giữ hòa khí bên trong và với đối thủ bên ngoài.
Trang 8 trong 998