Menu

Tổ chức quốc tế độc lập về quyền trẻ em Terre des Hommes, trong chia sẻ mới được trích đăng trên AFP, đã chỉ rõ: Đông Nam Á là điểm nóng mới của các tội phạm ấu dâm.

Dù cả Trung Quốc và Mỹ đều hiểu những khả năng khiến họ rơi vào “bẫy Thucydides”, nhưng họ không thể làm khác.
Trang 8 trong 1045