Menu

Ít nhất tám quả bom đã được gửi đến các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ gồm hai cựu Tổng thống, cựu Phó Tổng thống, CNN và George Soros, diễn viên De Niro.

Hàng chục ngàn trẻ em Úc từ nhiều thập niên trước đã phải câm nín chịu đựng khi bị tấn công tình dục ở trường học, các tổ chức tôn giáo và các cơ sở từ thiện.
Trang 8 trong 972