Menu

Việt Nam chọn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đó chính là tinh thần cả thế giới hướng đến, phù hợp với điều dư luận mong mỏi từ cuộc gặp Trump - Kim.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tháng 6/2018 tại Singapore, hai chính phủ bắt đầu thúc đẩy hợp tác, nhằm chuẩn bị cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Trump-Kim2.0” là cách thế giới nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai, diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Cuộc gặp ý nghĩa được chọn tổ chức tại Việt Nam, hàm chứa nhiều thông điệp sâu xa trong quan hệ quốc tế thời hiện đại.

Trước những tuyên bố mới đây của Anh, New Zealand và Ý nói rằng họ còn bỏ ngỏ khả năng hợp tác với kế hoạch phát triển 5G của Huawei Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ hôm 22/2 đưa ra lời cảnh báo: Hãy chọn Mỹ hoặc Huawei!
Trang 8 trong 1015