Menu

Philippines đã sơ tán hàng ngàn người, triển khai binh sĩ và bố trí các điểm cứu hộ khẩn cấp khi siêu bão Mangkhut đổ bộ.
Trang 4 trong 954