Menu

Đã đến lúc nhìn vào lịch sử, tìm hiểu những người phụ nữ quyền lực của Ai Cập cổ đại đã nhiều lần cứu độ người dân, để ngẫm nghĩ về nữ quyền và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong thời đại hiện nay.

“Mumpreneur” là từ dùng để chỉ những người mẹ làm giàu nhờ nỗ lực bản thân. Nhưng trong bối cảnh mạng xã hội chi phối cách tiếp cận thông tin, “mumpreneur” đã biến tướng thành những người mẹ kiếm tiền nhờ hình ảnh của các con.
Trang 3 trong 973