Menu

Sau khi được bảo lãnh, Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu sống ở Vancouver dưới sự giám sát GPS 24/24 của công ty bảo vệ tư nhân Lions Gate và giới nghiêm từ 11g đêm đến 6g sáng hôm sau.
Trang 1 trong 998