Kết quả tìm kiếm cho "xac nhan cha cho con"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2

 • Xét nghiệm AND để xác định cha cho con

  Xét nghiệm AND để xác định cha cho con

  17-07-2018 12:00:00

  Tôi đang tìm hiểu thủ tục khởi kiện xác định cha cho con. Một cán bộ tòa án có hướng dẫn tôi rằng khi nộp đơn kiện là phải có kết quả xét nghiệm AND thì tòa mới nhận đơn. Tôi muốn biết điều đó có đúng không?

 • Xét nghiệm AND để xác định cha cho con

  Xét nghiệm AND để xác định cha cho con

  17-07-2018 12:00:00

  Tôi đang tìm hiểu thủ tục khởi kiện xác định cha cho con. Một cán bộ tòa án có hướng dẫn tôi rằng khi nộp đơn kiện là phải có kết quả xét nghiệm AND thì tòa mới nhận đơn. Tôi muốn biết điều đó có đúng không?