Kết quả tìm kiếm cho "ven kheo"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7

 • Con dâu giỏi đủ thứ nhưng luôn trốn bếp núc

  Con dâu giỏi đủ thứ nhưng luôn trốn bếp núc

  20-08-2018 09:00:00

  Thời con gái, tôi chỉ lo học hành, xem nhẹ chuyện bếp núc. Khi lấy chồng, mẹ chồng tôi nể nang con trai biết chia sẻ tài chính, nên không làm khó tôi.

 • Con dâu giỏi đủ thứ nhưng luôn trốn bếp núc

  Con dâu giỏi đủ thứ nhưng luôn trốn bếp núc

  20-08-2018 09:00:00

  Thời con gái, tôi chỉ lo học hành, xem nhẹ chuyện bếp núc. Khi lấy chồng, mẹ chồng tôi nể nang con trai biết chia sẻ tài chính, nên không làm khó tôi.

 • Chồng mải mê cờ bạc vẫn vỗ ngực đang làm 'việc lớn'

  Chồng mải mê cờ bạc vẫn vỗ ngực đang làm 'việc lớn'

  17-08-2018 06:58:00

  Chồng tôi có cái tật coi thường đàn bà, mở miệng ra là anh nói đàn ông chí bốn bể, phải biết nhìn xa trông rộng, làm công to việc lớn. Chuyện tiền nong của anh ấy, tôi mù tịt...

 • Chồng mải mê cờ bạc vẫn vỗ ngực đang làm 'việc lớn'

  Chồng mải mê cờ bạc vẫn vỗ ngực đang làm 'việc lớn'

  17-08-2018 06:58:00

  Chồng tôi có cái tật coi thường đàn bà, mở miệng ra là anh nói đàn ông chí bốn bể, phải biết nhìn xa trông rộng, làm công to việc lớn. Chuyện tiền nong của anh ấy, tôi mù tịt...

 • Hết thời vương giả, nhìn đống son phấn áo quần mà giận mình

  Hết thời vương giả, nhìn đống son phấn áo quần mà giận mình

  27-07-2018 12:56:00

  Hàng trăm bộ quần áo, mớ phấn son ngày nào, chị xài đến vài năm cũng vẫn còn. Chị bảo rằng, nếu trở lại có tiền như ngày xưa, chắc chắn chị... biết khôn.

 • Hết thời vương giả, nhìn đống son phấn áo quần mà giận mình

  Hết thời vương giả, nhìn đống son phấn áo quần mà giận mình

  27-07-2018 12:56:00

  Hàng trăm bộ quần áo, mớ phấn son ngày nào, chị xài đến vài năm cũng vẫn còn. Chị bảo rằng, nếu trở lại có tiền như ngày xưa, chắc chắn chị... biết khôn.

 • Vén khéo

  01-04-2013 17:12:00

  PN - Vợ luôn than hết tiền. Vậy mà, khi có những việc cần chi, vợ bỗng chìa tiền… ngọt xớt! Tôi hỏi thì vợ bảo tiền mượn, mà chẳng khi nào thấy vợ lo toan về cái khoản mượn này. Tôi không nghĩ là vợ tự trả số tiền mượn kia, vì thu nhập hàng tháng của vợ cũng chỉ đủ đóng tiền học cho con, nếu trả nợ thì sẽ âm. Vậy chỉ có thể là vợ “thủ”.