Kết quả tìm kiếm cho "co y lam lo bi mat nha nuoc"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Tội phạm mang cấp hàm

    Tội phạm mang cấp hàm

    30-07-2018 06:00:00

    Họ rất ý thức về việc sử dụng, nuôi giữ và kiểm soát quyền lực, nhất là quyền lực gắn với xử lý tài sản nhà nước; quyền lực này càng cao, càng lớn thì việc giám sát càng nhẹ, càng dễ, càng buông.