Kết quả tìm kiếm cho "cau ba duy"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Bài học truyền thông cho  phim truyền hình phía Nam

    Bài học truyền thông cho phim truyền hình phía Nam

    04-11-2019 06:51:00

    Đây cũng là vấn đề trăn trở lâu nay, nhưng lại chưa tìm được lối đi khả quan của một số nhà sản xuất. Một là chưa coi trọng công tác quảng bá, hai là không đủ khả năng đầu tư thêm cho công tác truyền thông.