Menu

Giật mình vì các đồ dùng trong nhà cũng đến lúc hết hạn

07:39 01/04/2017

pno
Lâu nay, chúng ta chỉ để ý đến hạn sử dụng của thực phẩm, chứ ít để ý đến đồ dùng trong nhà cũng đến lúc hết hạn như dép, gối, lược chải đầu...