Menu

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

08:33 27/10/2018

pno
Tại Việt Nam, 55% nhân viên y tế chưa cập nhật thông tin về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn. Riêng TP.HCM, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở các bệnh viện công lập đến 6,4%.
 

Nhóm phóng viên