Menu

Khám phá cơ sở mổ tim hở đầu tiên tuyến quận tại TP.HCM

10:08 19/01/2018

pno
Đánh dấu 10 năm ngày thành lập, Bệnh viện Quận Thủ Đức đã triển khai thành công kỹ thuật mổ tim hở. Đây cũng là nơi đầu tiên tuyến quận/huyện tại TP.HCM thực hiện phương pháp khó này.

Xuân Bình - Phạm An - Hồ Ca - Đinh Tuấn