Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 0 - 18 tháng tuổi 

Cách đây 2 giờ
Dưới đây là lịch tiêm vắc xin cho trẻ từ lúc mới lọt lòng đến 18 tháng tuổi, cha mẹ phải ghi nhớ để bé được chích đủ mũi.