Menu

UBND TP.HCM phê bình giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

17:35 07/11/2013

pno
PNO – Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã thực hiện quá chậm hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, Q.Bình Thạnh.
edf40wrjww2tblPage:Content

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa có kết luận về tình hình triển khai thực hiện dự án nói trên, trong đó phê bình giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện quá chậm hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (P.28, Q.Bình Thạnh).

Ông Tín yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nêu trên theo đúng quy định, thẩm định, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt trước tháng 12/2013.

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thành lập tổ công tác để triển khai thực hiện dự án; giao tổ công tác rà soát thủ tục pháp lý, phương thức đầu tư và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện hoàn tất thủ tục liên quan đến dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND Q.Bình Thạnh rà soát, báo cáo về phương án và chương trình quỹ nhà tái định cư để xây dựng trước quỹ nhà tái định cư phục vụ cho dự án.

NAM ANH