Menu

Triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Hội PN

07:46 26/02/2014

pno
PN - Trong hai ngày 24 và 25/2, Trung ương Hội LHPN VN đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN cho cán bộ lãnh đạo Hội 63 tỉnh thành.
edf40wrjww2tblPage:Content

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Lê Minh Thông đã giới thiệu những điểm cơ bản và điểm mới của bản Hiến pháp 2013. Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã phân tích những quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, về gia đình, phụ nữ, trẻ em và tổ chức Hội LHPN.

Ngay sau hội nghị, kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013 sẽ được thực hiện đồng bộ trong hệ thống hội phụ nữ các cấp với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Tại hội nghị, Trung ương Hội còn giới thiệu các nội dung cơ bản của Quyết định 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc VN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 Mai Lan