Menu

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn nhiều khó khăn

14:48 22/08/2013

pno
PNO - Sáng 22/8, tại TP Cao Lãnh, Bộ LĐTB&XH phối hợp cùng Unicef, Plan và Tầm nhìn Thế giới, tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và vận hành Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em” với sự tham dự của đại diện nhiều địa phương, ban ngành trong cả nước.

Với mục tiêu phân tích, đánh giá, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc, bên cạnh các tham luận, thảo luận, các đại biểu con được dành 2 ngày thăm, làm việc tại Phòng Điều tra thân thiện (Công an Đồng Tháp), Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Đồng Tháp... nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, những việc làm thiết thực, từ đó đề ra biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 267/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em gia đoạn 2011-2015.

Cong tac cham soc, bao ve tre em con nhieu kho khan

Quang cảnh hội thảo

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, sau 3 năm triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, ban ngành hữu quan trung ương, địa phương đã hưởng ứng tích cực trên các phương diện truyền thông, giáo dục; nâng cao năng lực cũng như xây dựng và nhân rộng mô hình giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, ngoài việc thực hiện 917 chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin truyền thông; phát hành 162.355 ấn phẩm thông tin về bảo vệ trẻ em; tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 163.272 người, các địa phương cũng đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 61.019 lượt cán bộ, cộng tác viên. Tính đến tháng 6/2013, đã có 40/63 tỉnh, thành xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại 189 quận, huyện và 1.170 xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã thực hiện thí điểm xây dựng Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em dưới nhiều hình thức: Trung tâm công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh, Văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện và Điểm tham vấn cộng đồng. Tuy nhiên theo bà Lê Thu Hà, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em (Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em), mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và vận hành hệ thống chính sách, tổ chức rộng và sâu, nhưng nhìn chung các nhu cầu cần bảo vệ cho mọi đối tượng trẻ em vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do: việc quản lý, phân loại các đối tượng trẻ em chưa chặt chẽ, chính sách trợ cấp xã hội còn thấp, dịch vụ trợ giúp trẻ em cần được bảo vệ còn thiếu…

Theo bà Hà, những tồn tại trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là do nhận thức, trách nhiệm, năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các cấp chính quyền, đặc biệt là kỹ năng thực hành quyền trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em còn thiếu hụt; hệ thống cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực. Nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí đủ số cán bộ, chưa tổ chức tập huấn đúng nhu cầu công việc…

Tính đến 12/2012, cả nươc có 411 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh (bình quân 6,5 người/tỉnh, thành), 892 cán bộ cấp huyện (trong đó số kiêm nhiệm chiếm gần 80%), 11.241 cán bộ cấp xã (kiêm nhiệm lên đến 10.486). Bên cạnh đó, theo các đại biểu, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp lý, chính sách liên quan đang trong giai đoạn hoàn thiện, vấn đề bố trí ngân sách cũng chưa đáp ứng nhu cầu, chưa đúng quy định. Thí dụ, trong 2 năm 2011-2012, ngân sách trung ương chỉ bố trí 69.650 triệu đồng cho Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em, trong khi nhu cầu thực tế là 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương bố trí ngân sách cũng rất hạn hẹp, chỉ đạt 40% so với tổng ngân sách được duyệt trong chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu cơ bản của Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (giảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5%, tăng tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, phục hồi và hoà nhập cộng đồng lên 80% và có ít nhất 70% trẻ được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp kịp thời).

Theo các đại biểu, bên cạnh việc sớm hoàn thiện các quy định, chính sách, tới đây các ngành hữu quan cần bố trí cán bộ, ngân sách cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em một cách kịp thời, hợp lý với nhu cầu thực tiễn đặc thù của từng địa phương, đơn vị...
 

TÙNG HƯƠNG