Menu

Thương người yêu làm việc mùa cao điểm

16:32 01/12/2014

pno
PNO - Hãy chú ý quan sát và theo dõi tình thần, sức khỏe của người yêu, kịp thời nhắc nhở nếu thấy có biểu hiện quá sức. Thời gian cao điểm cuối năm rồi sẽ qua đi. Mọi việc sẽ trở lại guồng cũ.