Menu

Thương người đã dối mình

13:14 31/05/2015

pno
PN - Điều bạn cần làm lúc này không phải là “bắt đầu từ đâu” mà chính là nhận thức cho thật rõ: mọi chuyện đã kết thúc, đừng cố gắng níu kéo, đừng cố gắng tìm hiểu mọi chuyện ngay lúc này và nhất là đừng cố gắng nuôi dưỡng thêm tình cảm.