Menu

Ly hôn vì chồng không chịu trị bệnh nam khoa?

11:49 29/08/2014

pno
PNO - Cuộc sống của chúng ta thông thường không phải lúc nào cũng được như ý. Sẽ có khó khăn này, chướng ngại kia. Và điều quan trọng là chúng ta vượt qua nó, chiến thắng nó, sửa chữa nó.