Menu

Lỡ miệng nói chia tay, sợ bạn trai đồng ý

14:09 14/11/2014

pno
PNO - Bây giờ đây bạn phải làm gì để cho anh ấy hiểu được là bạn thật sư yêu anh ấy, bạn sẽ thay đổi tính tình, thay đổi cách cư xử của mình với anh ấy và tình yêu.