Menu

Chồng "ham của lạ"

10:38 16/07/2014

pno
PNO - Con người như anh ta sẽ luôn luôn tìm ra những đối tượng phù hợp để mà thỏa mãn cảm giác “ham của lạ” của mình mà thôi.