Tôi hãi tết quê vợ

Cách đây 7 giờ
Chẳng phải tôi phân biệt hay có mối quan hệ không tốt với nhà vợ, mà do tôi không thể hoà nhập với phong tục đón tết ở đấy.