Menu

Anh ấy yêu ai?

15:07 14/05/2015

pno
PN - Tình yêu chỉ có một, nhưng những cái na ná như tình yêu thì có nhiều lắm! Bạn có bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ mình đang có có thật sự là tình yêu hay không?