Menu

Cửa hàng kinh doanh thịt quay, vàng đông nghịt người ngày mùng 10 tháng Giêng. Để tránh chen lấn, nhiều khách phải tranh thủ đi từ sáng sớm.

Với cộng đồng gốc Hoa, tổ tiên không bó hẹp trong phạm vi huyết thống, gia đình, họ tộc mà theo nghĩa rộng, “tổ tiên” còn là những “nhân thần” giúp đỡ cộng đồng trên bước đường di dân lập nghiệp.

Hồ Thị Kỷ - chợ hoa lớn nhất Sài Gòn như dồn hết sức sống của năm cũ để bừng lên mạnh mẽ trong những ngày giáp tết.
Trang 3 trong 32