Menu

Người nướng cá, người chăm than, nhặt rau… gia đình hơn 10 nhân công chia nhau mỗi người một công việc để chuẩn bị sẵn hơn 3.000 con cá lóc nướng phục vụ cho ngày vía thần tài.

Với cộng đồng gốc Hoa, tổ tiên không bó hẹp trong phạm vi huyết thống, gia đình, họ tộc mà theo nghĩa rộng, “tổ tiên” còn là những “nhân thần” giúp đỡ cộng đồng trên bước đường di dân lập nghiệp.

Hồ Thị Kỷ - chợ hoa lớn nhất Sài Gòn như dồn hết sức sống của năm cũ để bừng lên mạnh mẽ trong những ngày giáp tết.
Trang 2 trong 31