Menu

Kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất nhà nước xây dựng nhà ở xã hội

06:47 24/09/2018

pno
UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan xem xét, ưu tiên sử dụng quỹ đất nhà nước để xây dựng nhà ở xã hội.
Kien nghi uu tien su dung quy dat nha nuoc xay dung nha o xa hoi

Cụ thể, các quỹ đất này gồm: quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; quỹ đất do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp; quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại, để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bán cho các đối tượng thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định; khẩn trương bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất thực hiện chính sách nhà ở xã hội; cho vay ưu đãi, có chính sách để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. 

Bích Trần