Menu

Hiện toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 191 dự án phân lô tách thửa thì có đến 119 dự án không phép.
Trang 9 trong 82