Menu

Thay vì phải thỏa thuận đền bù với người dân, chính quyền H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai lại cưỡng chế thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp.
Trang 1 trong 81