Người chứng thực gây thiệt hại phải bồi thường

05/03/2015 - 15:57

PNO - PN - Chính phủ vừa ban hành nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, có hiệu lực từ ngày 10/4/2015.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo đó, người thực hiện việc chứng thực gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức do lỗi của mình sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp người dịch gây thiệt hại cho người yêu cầu dịch do lỗi của mình cũng phải bồi thường.

Cũng theo quy định mới, có sáu bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. Cụ thể, đó là bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp; bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

Đó còn là bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

PHƯƠNG MAI

 
TIN MỚI