Menu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết được thông qua.

Chỉ sau hai ngày chất vấn, các vị bộ trưởng đã khiến cử tri cả nước hoang mang với khả năng nắm rõ lĩnh vực mình phụ trách, phương án giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Hai bữa rày coi chất vấn và trả lời chất vấn ở nghị trường Quốc hội, mới giựt mình bởi khả năng của một vài vị bộ trưởng xứ mình.
Trang 1 trong 4