Trẻ em đối mặt nguy cơ bị bạo hành, bị bỏ đói khi cách ly xã hội

07-08-2020 09:45:59
Những đứa trẻ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ đói, bị chậm bữa, hoặc không được chu cấp đủ thực phẩm ở chính nhà mình.