Menu

Do tin tưởng vào việc làm ăn của chồng, tôi đã cầm cố căn nhà riêng của mình để cho anh làm ăn. Nhưng thua lỗ dẫn đến khủng hoảng. Giờ tôi ly hôn vẫn còn mang nợ thì phải làm sao?

Không ít trường hợp, mới về sống chung, đôi vợ chồng son đã “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, chuyện quyền sở hữu và chia chác vàng cưới sớm được đặt ra. “Thôi… thì trả của lại đây” là bi kịch của nhiều cặp ly hôn xanh.
Trang 6 trong 8