Menu

Trung tâm Ánh Dương: Tập huấn nghề công tác xã hội cho hơn 2.500 người

20:56 04/01/2018

pno
Sáng 4/1, Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương (Hội LHPN TP.HCM) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2018.

Từ đầu năm 2017 đến nay, trung tâm đã tổ chức được tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho 219 trường hợp; tư vấn qua điện thoại 545 cuộc; tư vấn trực tiếp tại tTrung tâm 35 cuộc; kết nối 55 thân chủ với các dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ chăm sóc, điều trị khác; tiếp cận và thực hiện tham vấn xét nghiệm HIV cho 1.899 khách hàng, trong đó có 90 ca dương tính; tổ chức thực hiện xét nghiệm miễn phí HIV tại cộng đồng  61 cuộc cho 681 người.

Từ tháng 9/2017, theo quyết định của UBND TP.HCM, trung tâm có thêm chức năng mới là trợ giúp phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người. Trung tâm đã hỗ trợ, kết nối 2 thân chủ mang thai, không nơi nương tựa vào trung tâm bảo trợ xã hội để sống và sinh con; chi hỗ trợ xăng xe, chuyển gửi thân chủ 62 người; hỗ trợ tiền ăn cho 20 người thuộc đối tượng được trợ giúp.

Trong năm qua, trung tâm đã tổ chức tập huấn nghề công tác xã hội cho 2.589 người.

Trong năm 2018, trung tâm sẽ tiếp tục huy động, vận động các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động một cách hiệu quả, nhất là mô hình “Nhà tạm lánh” dành cho các đối tượng đặc thù.

HẠNH CHI