Menu

Quận 1: Phụ nữ dân tộc, tôn giáo tập huấn kiến thức pháp luật

07:34 23/09/2018

pno
Buổi tuyên truyền có hơn 90 người tham dự là cán bộ, hội viên nòng cốt người dân tộc thiểu số, có đạo cùng các nữ tu (Công giáo, Cao Đài) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận 1.

Hội LHPN quận 1 vừa tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tập huấn kỹ năng vận động hội viên dân tộc thiểu số tham gia công tác Hội.

Theo ông Trần Trung Tín - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn, nguyên Phó Chủ tịch Uru ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - báo cáo viên của chương trình, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Quan 1: Phu nu dan toc, ton giao tap huan kien thuc phap luat
Ông Trần Trung Tín cho biết, Hội LHPN các cấp có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phố biến và đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống.

Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này.

Đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội được phát huy; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Quan 1: Phu nu dan toc, ton giao tap huan kien thuc phap luat
Các dì, chị tìm hiểu luật.

Luật góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi chống Đảng và Nhà nước. Thể hiện trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế.

Theo ông Tín, vì những lý do trên, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là những cán bộ, hội viên nòng cốt người dân tộc thiểu số, có đạo cần nắm vững quy định của luật để đưa luật vào cuộc sống.

Q.Thanh - H.Chi