Menu

Phổ biến luật Trẻ em cho 360 cán bộ Hội

12:12 22/02/2017

pno
Thạc sĩ – luật sư Trương Thị Hòa, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật Trẻ em cho 360 cán bộ Hội cơ sở.

Sáng 22/2, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn luật Trẻ em năm 2016 và chuyên đề bảo vệ quyền trẻ em.

Pho bien luat Tre em cho 360 can bo Hoi
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, thạc sĩ – luật sư Trương Thị Hòa, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật Trẻ em năm 2016, đồng thời chia sẻ những câu chuyện xung quanh việc bảo vệ trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội.

Bà Trần Thị Như Phương, Trưởng ban Chính sách – Luật pháp Hội LHPN TP.HCM yêu cầu: sau hội nghị này,  các cán bộ thường trực Hội LHPN 24 quận huyện, phường xã, thị trấn cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi luật Trẻ em đến các lực lượng tuyên truyền viên pháp luật, hội viên nòng cốt và thành viên các tổ tư vấn cộng đồng tại chi hội phụ nữ khu phố.

Luật Trẻ em năm 2016 gồm 7 chương, 106 điều, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016, có hiệu lực từ 1/6/2017, thay thế cho Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

 Hoài An