Menu

Trong tuần qua, Hội LHPN các cấp tại quận 1 đã tổ chức các chuyên đề gắn với việc chung tay xóa tín dụng đen, đẩy mạnh việc truyền thông “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phòng, chống bạo lực gia đình.

Để giúp một đứa trẻ hơn 10 tuổi biết tự mặc quần, tự ngồi yên trên ghế, cô Mai Huỳnh Bích Thơ cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè phải trải qua hành trình 2 năm đằng đẵng.
Trang 4 trong 62