Menu

Mỗi phường Hội tuy lựa chọn hoạt động trọng tâm khác nhau nhưng cùng hướng đến việc thực hiện chủ đề năm.

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Hội LHPN phường 10, quận 3 tổ chức buổi họp mặt, tôn vinh 'Nghĩa tình thủy chung' dành cho các cặp đôi kết hôn, sống hạnh phúc từ 25 năm trở lên trên địa bàn.
Trang 4 trong 83