Menu

Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ (PN) Công an TP.HCM - không chỉ làm “chủ xị” nhiều hoạt động vì người nghèo mà còn đau đáu chuyện ghi lại lịch sử PN ngành công an TP.HCM.

Để giúp một đứa trẻ hơn 10 tuổi biết tự mặc quần, tự ngồi yên trên ghế, cô Mai Huỳnh Bích Thơ cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè phải trải qua hành trình 2 năm đằng đẵng.
Trang 3 trong 61