Menu

Sự tiếp sức của chương trình học bổng đã gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm yêu thương, chia sẻ, để các em mang theo hạt giống ấy đi vào đời, nỗ lực, phấn đấu, vươn lên và tiếp tục trao truyền yêu thương.

Thời gian gần đây, những bức tranh thêu từ ruy-băng và chỉ thô là sản phẩm hút hàng trên thị trường, trong khi đó, mơ ước có được nghề thêu ruy băng để kiếm thêm thu nhập cũng là nỗi lòng của nhiều hội viên phụ nữ.
Trang 9 trong 101