Menu

Một trong những hoạt động mạnh nhất của hội phụ nữ các chợ là hoạt động xã hội - từ thiện.

Hàng trăm ngàn ý kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay đã phát sinh từ sự chủ động của các dì, chị tại cơ sở, góp phần làm cho phong trào phụ nữ và hoạt động hội của TP.HCM có bước phát triển tích cực.

Thẻ hội viên liên kết giúp gia tăng quyền lợi của hội viên, là một hoạt động tích cực ủng hộ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Hội viên Hội Phụ nữ ủng hộ doanh nghiệp Việt”.

Hội Nữ trí thức TP.HCM hiện có 225 hội viên ở 17 chi hội. Rất nhiều hội viên đã tham gia tích cực các hội thảo khoa học, góp ý dự thảo luật, các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Quản lý, vận hành tốt nguồn vốn tín dụng tiết kiệm, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn làm ăn hiệu quả, phát vay cùng với hướng dẫn sử dụng vốn… là những đề xuất của hội viên, phụ nữ quận 8 với công tác giảm nghèo.
Trang 8 trong 114