Cán bộ Hội: phát huy tốt ở các vị trí công tác Đảng và chính quyền

Cách đây 14 giờ
Trên thực tế, cán bộ sai phạm, đến mức bị kỷ luật, đa số là nam, thế nhưng khi bố trí cán bộ, bao giờ chị em cũng bị xét nét.