Menu

UBND TP.HCM đề nghị HUFLIT cung cấp văn bản không công nhận bằng tiến sĩ của ông Trần Quang Nam

08:35 19/12/2018

pno
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Hội đồng quản trị Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cung cấp văn bản của Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT không công nhận bằng tiến sĩ của ông Trần Quang Nam.

Liên quan đến đề nghị không công nhận chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Quang Nam, cũng như đơn kiến nghị của chính ông này, hôm qua, 18/12, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cung cấp văn bản của Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT không công nhận đối với văn bằng tiến sĩ của ông Nam và văn bản biểu quyết không công nhận chức vụ hiệu trưởng đối với ông Nam của 3/4 số thành viên HĐQT.

Ngoài ra, thành phố đề nghị HĐQT trường này kiện toàn về số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Quyết định 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường ĐH. Theo đó, số thành viên HĐQT phải là số lẻ và ít nhất là bảy thành viên. Hiện tại, HĐQT của HUFLIT nhiệm kỳ 2015-2020 có tám thành viên. HĐQT phải báo cáo kết quả giải quyết các nội dung nêu trên cho UBND trước ngày 20/12.

Quốc Ngọc