Menu

Đến nay, nhiều trường đại học đã đưa ra mức điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển khá thấp, có thể trở thành “chiếc bẫy” ngọt ngào với thí sinh.
Trang 3 trong 19