Menu

Rất ít người biết rằng, hội đồng thi tỉnh Hà Giang ngày 7/7 đã biết rõ "kẻ đột nhập" phòng niêm phong bài thi để làm điều mờ ám là ai.

Kiến thức y khoa không phải dễ học, dễ thi, nên những sĩ tử 3-môn-9-điểm thường phải rất chật vật mới có thể hoàn thành chương trình bác sĩ; tình trạng thi lại, đậu vớt hoặc lưu ban không ít.

Nhiều trường phải điều chỉnh điểm sàn theo hướng cao hơn điểm đã công bố vì Bộ GD-ĐT nhắc nhở, trong khi quy chế tuyển sinh nêu rõ trường được tự xác định ngưỡng điểm sàn.

Lợi dụng cái nhãn mác dân chuyên mà chấp nhận, đồng thuận, đồng lõa cho việc nâng điểm, ngụy tạo kết quả thi thì còn tệ hại hơn… dân thường!
Trang 6 trong 7