Menu

Đó là quyết định của UBND TP.HCM sau khi Sở GD-ĐT đề xuất giữ nguyên mức học phí cho năm học 2019-2020.

Ngoài lý do nghỉ học vì bệnh, học sinh ở bang Oregon sắp tới sẽ được nghỉ tối đa 5 ngày (xét trong vòng 3 tháng) với lý do sức khỏe tâm thần không bảo đảm, có những vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ.
Trang 2 trong 12