Menu

Mỗi lần đổi mới giáo dục là một lần lo!

06:47 07/08/2015

pno
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông được BGD&ĐT ban hành ngày 6-8 được đánh giá là có nhiều đổi mới song nhiều ND chưa có tính đột phá

Chính vì thế, việc đổi mới phải hướng đến giảm kiến thức hàn lâm, tăng cường thực hành, thực tế cho HS chứ không phải cứ giảm môn là giảm tải. Chính vì thế, mới nhìn qua thì dự thảo không có gì mới, có khác chăng là việc dạy tích hợp, liên môn được hướng dẫn quy củ, bài bản hơn.

Bản chất của dạy học tích hợp là nhẹ đi, không bắt HS học lại kiến thức trùng lặp nhưng bộ có tính đến chuyện giáo viên bấy lâu nay không được đào tạo để dạy chương trình này. Nếu mỗi người tích hợp mỗi kiểu không khéo HS còn quá tải hơn. Rồi lúc thi cử, mỗi người chấm mỗi kiểu thì HS sẽ rất thiệt thòi.

Theo Dân Việt