Menu

Cục Di trú New Zealand phụ trách hồ sơ du học từ Việt Nam có văn phòng tại Mumbai đã cảnh báo về tình trạng làm hồ sơ chứng minh tài chính giả mạo từ Việt Nam. Điều này khiến tỷ lệ từ chối visa tăng cao.

Với Nguyễn Huỳnh Thúy An (học sinh lớp Chín, Trường THCS Bình Đông, Q.8, TP.HCM), mùa hè của em rất… khác. Bởi, An mang trọn mùa hè của mình gửi vào xưởng mộc ở tỉnh Long An, nơi cha em làm thuê.
Trang 3 trong 156