Menu

Chỉ còn khoảng nửa năm, chương trình mới đã phải “chạy” từ lớp Một nhưng hiện tại, giáo viên tiểu học vẫn chưa biết sẽ như thế nào.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giáo dục di sản văn hóa Huế tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
Trang 3 trong 172